Textile inkjet printed
งานพิมพ์ผ้าด้วยระบบ Digital All propose
 

งานพิมพ์ผ้าด้วยระบบ Digital Inkjet ตั้งแต่ 30 หลาขึ้นไป หมดปัญหากับเรื่อง Minimum ของงานพิมพ์และ Block Charge สำหรับทุกจุดประสงด์ของการใช้งาน ซํก-รีดได้ตามปรกติเหมือนผ้าที่พิมพ์ออกจากโรงงานทุกประการ ลดขั้นตอนยุ่งยากในการแก้ไข Design จะปรับ ย่อ ขยาย เปลี่ยนสี สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายซำช้อน ประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องสร้าง Block พิมพ์ โครงร่างเหมือนต้นฉบับแน่นอน

ดูราคา Click

 
 

 

 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com