งานพิมพ์จาก File ตรงสู่ผ้า
 
งานพิมพ์จาก File ตรงสู่ผ้าไม่จำกัดจำนวนสี ไม่มีชาร์ตค่า Block พิมพ์
 

พิมพ์ File งานของคุณลงสู่ผ้าโดยตรงโดยไม่ต้องสร้าง Block หมดข้อจำกัดท่างการออกแบบ

Download Price Chart Click


ไม่จำกัดจำนวนสีบน Design พิมพ์ได้มากเท่าที่คุณต้องการ แม้แต่ภาพถ่าย

 
 

 

 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com