งานพิมพ์ผ้าด้วยระบบ Digital All propose
ขอดูตัวอย่างผ้าต้องทำอย่างไร
ไม่มี Artwork แต่มี Reference หรือ Theme ที่ต้องการสามารถพิมพ์ได้หรือไม่
งานของคุณเหมาะกับการ Production แบบไหน?
สีพิมพ์ที่ออกมาจะเหมือนกับ File Computer มากแค่ไหน
ใช้ไฟล์งานอะไรในการพิมพ์และ Resolution เท่าใดจึงจะเหมาะสม
ถ้าพิมพ์จำนวนมากสามารถต่อรองราคาได้หรือไม่
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com