สร้าง Pattern จาก Reference ของคุณ
งานพิมฑื Digital ต่างจากงานพิมพ์ Block มืออย่างไร
ถ้าพิมพ์จำนวนมากสามารถต่อรองราคาได้หรือไม่
ผ้าที่พิมพ์แล้วสามารถนำไป ซัก-รีด ได้ตามปรกติหรือไม่
ขอดูตัวอย่างผ้าต้องทำอย่างไร
ต้องการผ้าที่อยู่นอกเหนือจากรายการสินค้า
ไม่มี Artwork แต่มี Reference หรือ Theme ที่ต้องการสามารถพิมพ์ได้หรือไม่
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com