งานพิมพ์ผ้าด้วยระบบ Digital All propose
ใช้ไฟล์งานอะไรในการพิมพ์และ Resolution เท่าใดจึงจะเหมาะสม
ถ้าพิมพ์จำนวนมากสามารถต่อรองราคาได้หรือไม่
ถ้าพบว่าสินค้ามีปัญหาต้องทำอย่างไร
ต้องการผ้าที่อยู่นอกเหนือจากรายการสินค้า
งานของคุณเหมาะกับการ Production แบบไหน?
สีพิมพ์ที่ออกมาจะเหมือนกับ File Computer มากแค่ไหน
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com