สร้าง Pattern จาก Reference ของคุณ
ผ้าที่พิมพ์แล้วสามารถนำไป ซัก-รีด ได้ตามปรกติหรือไม่
งานพิมฑื Digital ต่างจากงานพิมพ์ Block มืออย่างไร
งานของคุณเหมาะกับการ Production แบบไหน?
สามารถพิมพ์ผ้าที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้หรือไม่
ถ้าพบว่าสินค้ามีปัญหาต้องทำอย่างไร
ไม่มี Artwork แต่มี Reference หรือ Theme ที่ต้องการสามารถพิมพ์ได้หรือไม่
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com