สร้าง Pattern จาก Reference ของคุณ
ใช้ไฟล์งานอะไรในการพิมพ์และ Resolution เท่าใดจึงจะเหมาะสม
ขอดูตัวอย่างผ้าต้องทำอย่างไร
ถ้าพบว่าสินค้ามีปัญหาต้องทำอย่างไร
สามารถพิมพ์ผ้าที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้หรือไม่
File งานมีขนาดใหญ่ต้องทำอย่างไร
ผ้าที่พิมพ์แล้วสามารถนำไป ซัก-รีด ได้ตามปรกติหรือไม่
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com