งานพิมพ์ผ้าด้วยระบบ Digital All propose
ใช้ไฟล์งานอะไรในการพิมพ์และ Resolution เท่าใดจึงจะเหมาะสม
File งานมีขนาดใหญ่ต้องทำอย่างไร
สีพิมพ์ที่ออกมาจะเหมือนกับ File Computer มากแค่ไหน
ผ้าที่พิมพ์แล้วสามารถนำไป ซัก-รีด ได้ตามปรกติหรือไม่
ไม่มี Artwork แต่มี Reference หรือ Theme ที่ต้องการสามารถพิมพ์ได้หรือไม่
ขอดูตัวอย่างผ้าต้องทำอย่างไร
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com