งานพิมพ์ผ้าด้วยระบบ Digital All propose
ผ้าที่พิมพ์แล้วสามารถนำไป ซัก-รีด ได้ตามปรกติหรือไม่
สามารถพิมพ์ผ้าที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้หรือไม่
หมดปัญหาเรื่อง Block เคลื่อนลายไม่ตรง
ถ้าพิมพ์จำนวนมากสามารถต่อรองราคาได้หรือไม่
งานพิมฑื Digital ต่างจากงานพิมพ์ Block มืออย่างไร
ต้องการผ้าที่อยู่นอกเหนือจากรายการสินค้า
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com