สร้าง Pattern จาก Reference ของคุณ
สามารถพิมพ์ผ้าที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้หรือไม่
งานของคุณเหมาะกับการ Production แบบไหน?
งานพิมฑื Digital ต่างจากงานพิมพ์ Block มืออย่างไร
ต้องการผ้าที่อยู่นอกเหนือจากรายการสินค้า
ถ้าพิมพ์จำนวนมากสามารถต่อรองราคาได้หรือไม่
ใช้ไฟล์งานอะไรในการพิมพ์และ Resolution เท่าใดจึงจะเหมาะสม
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com