งานพิมพ์ผ้าด้วยระบบ Digital All propose
ใช้ไฟล์งานอะไรในการพิมพ์และ Resolution เท่าใดจึงจะเหมาะสม
File งานมีขนาดใหญ่ต้องทำอย่างไร
ถ้าพบว่าสินค้ามีปัญหาต้องทำอย่างไร
สีพิมพ์ที่ออกมาจะเหมือนกับ File Computer มากแค่ไหน
ไม่มี Artwork แต่มี Reference หรือ Theme ที่ต้องการสามารถพิมพ์ได้หรือไม่
งานของคุณเหมาะกับการ Production แบบไหน?
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com