งานพิมพ์ผ้าด้วยระบบ Digital All propose
สีพิมพ์ที่ออกมาจะเหมือนกับ File Computer มากแค่ไหน
File งานมีขนาดใหญ่ต้องทำอย่างไร
งานพิมฑื Digital ต่างจากงานพิมพ์ Block มืออย่างไร
ถ้าพิมพ์จำนวนมากสามารถต่อรองราคาได้หรือไม่
ต้องการผ้าที่อยู่นอกเหนือจากรายการสินค้า
ถ้าพบว่าสินค้ามีปัญหาต้องทำอย่างไร
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com