สร้าง Pattern จาก Reference ของคุณ
สามารถพิมพ์ผ้าที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้หรือไม่
ต้องการผ้าที่อยู่นอกเหนือจากรายการสินค้า
ผ้าที่พิมพ์แล้วสามารถนำไป ซัก-รีด ได้ตามปรกติหรือไม่
ถ้าพิมพ์จำนวนมากสามารถต่อรองราคาได้หรือไม่
ใช้ไฟล์งานอะไรในการพิมพ์และ Resolution เท่าใดจึงจะเหมาะสม
ถ้าพบว่าสินค้ามีปัญหาต้องทำอย่างไร
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com