สร้าง Pattern จาก Reference ของคุณ
หมดปัญหาเรื่อง Block เคลื่อนลายไม่ตรง
ขอดูตัวอย่างผ้าต้องทำอย่างไร
งานพิมฑื Digital ต่างจากงานพิมพ์ Block มืออย่างไร
ถ้าพบว่าสินค้ามีปัญหาต้องทำอย่างไร
ใช้ไฟล์งานอะไรในการพิมพ์และ Resolution เท่าใดจึงจะเหมาะสม
สีพิมพ์ที่ออกมาจะเหมือนกับ File Computer มากแค่ไหน
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com