งานพิมพ์ผ้าด้วยระบบ Digital All propose
สามารถพิมพ์ผ้าที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้หรือไม่
ผ้าที่พิมพ์แล้วสามารถนำไป ซัก-รีด ได้ตามปรกติหรือไม่
ขอดูตัวอย่างผ้าต้องทำอย่างไร
งานของคุณเหมาะกับการ Production แบบไหน?
งานพิมฑื Digital ต่างจากงานพิมพ์ Block มืออย่างไร
File งานมีขนาดใหญ่ต้องทำอย่างไร
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com