สร้าง Pattern จาก Reference ของคุณ
งานพิมฑื Digital ต่างจากงานพิมพ์ Block มืออย่างไร
ไม่มี Artwork แต่มี Reference หรือ Theme ที่ต้องการสามารถพิมพ์ได้หรือไม่
หมดปัญหาเรื่อง Block เคลื่อนลายไม่ตรง
สีพิมพ์ที่ออกมาจะเหมือนกับ File Computer มากแค่ไหน
ผ้าที่พิมพ์แล้วสามารถนำไป ซัก-รีด ได้ตามปรกติหรือไม่
งานของคุณเหมาะกับการ Production แบบไหน?
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com