งานพิมพ์ผ้าด้วยระบบ Digital All propose
ใช้ไฟล์งานอะไรในการพิมพ์และ Resolution เท่าใดจึงจะเหมาะสม
งานของคุณเหมาะกับการ Production แบบไหน?
งานพิมฑื Digital ต่างจากงานพิมพ์ Block มืออย่างไร
ถ้าพิมพ์จำนวนมากสามารถต่อรองราคาได้หรือไม่
ขอดูตัวอย่างผ้าต้องทำอย่างไร
File งานมีขนาดใหญ่ต้องทำอย่างไร
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com