งานพิมพ์ผ้าด้วยระบบ Digital All propose
งานพิมฑื Digital ต่างจากงานพิมพ์ Block มืออย่างไร
สีพิมพ์ที่ออกมาจะเหมือนกับ File Computer มากแค่ไหน
ใช้ไฟล์งานอะไรในการพิมพ์และ Resolution เท่าใดจึงจะเหมาะสม
File งานมีขนาดใหญ่ต้องทำอย่างไร
งานของคุณเหมาะกับการ Production แบบไหน?
หมดปัญหาเรื่อง Block เคลื่อนลายไม่ตรง
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com